Център за Професионално
Обучение „Арлет“

Център за професионално обучение "Арлет" е създаден от г-жа Красимира Янева и е лицензиран от НАПОО към МО. Преподавателският състав е от оторизирани обучители, правоспособни за преподавателска дейност и лекари-дерматолози:


Д-р Ели Коева - дерматолог - теория
Г-жа Маргарита Порязава - медицински физик, специалист в областта на съвременните козметични апаратни технологии и управител на фирма Slim Citу
Д-р Златан Левов - естетичен хирург
Г-жа Красимира Янева - козметик III степен с 20 год. стаж по специалността, теория и практика, козметични продукти и технологии, мениджмънт и управление на козметичната дейност.

ЦПО "АРЛЕТ" предлага сертифицирани и квалификационни обучения по специалността “козметик“
Обучение по рамкова програма Е, Лицензия № 2017121383

Галерия обучениe по козметика

ЦПО Арлет разполага с нова база предвидена единствено за обучението на кадри за бъдещи професионални козметици